Wedstrijdreglement
 
Skip Navigation Links
Gewichttabel
Reglement
Pompoenlied
 

Het pompoenen wedstrijdreglement

Dit reglement is opgesteld door het Pompoenencomité van Wildert en is laatst bijgewerkt op 8 februari 2013. Het bevat alle regels voor het pompoenenwerkjaar 2013.

Wedstrijdreglement in Adobe Reader openen Open hier het wedstrijdreglement in Adobe Reader

Regels i.v.m. de wedstrijd: “zwaarste pompoen kweken”

Enkel leden van KWB Wildert kunnen deelnemen aan de wedstrijd: “Zwaarste pompoen kweken”

De pompoenplantjes waarmee men aan de wedstrijd wenst deel te nemen moeten aangekocht worden bij de organisatie.

De pompoenplantjes worden door de organisatie opgekweekt uit het zaad van de zwaarste pompoen van het vorige kweekseizoen. Indien deze pompoen niet genoeg zaad oplevert om alle nodige pompoenplantjes op te kweken wordt door het Pompoenencomité één pompoen gezocht die wel voldoende zaad oplevert om alle plantjes uit op te kweken.

Het pompoenplantje wordt bij afhalen gemerkt en het nummer van het merkteken wordt geregistreerd op naam van de ontvangende kweker.

De pompoenplantjes mogen enkel op het grondgebied van de gemeentes Essen en Kalmthout uitgepland worden.

Tijdens het kweekseizoen zal het loodje van de pompoenplanten 2 à 3 maal vernieuwd worden door de leden van het Pompoenencomité en het nieuwe nummer zal geregistreerd worden op naam van de eigenaar van het oude nummer.

Pompoenplanten worden enkel gemerkt op voorwaarde dat ze vrij toegankelijk zijn zonder het nemen van hindernissen of het passeren van hinderlijke dieren.

Ophet einde van het kweekseizoen worden er per deelnemende kweker maximaal 2 pompoenen gemerkt welke mogen deelnemen aan de wedstrijd. Het nummer van het merkteken wordt geregistreerd op naam van de eigenaar van de pompoenplant waaraan de gemerkte pompoen groeit.

Per gezin kunnen er meerdere kwekers deelnemen aan de wedstrijd. De minimum leeftijd van de kweker is 12 jaar. Er worden maximaal 3 pompoenen per gezin gemerkt. Per gezin wordt enkel de kweker met de zwaarste pompoen opgenomen in de top 10 van de uitslag.

Het merkteken van de pompoen wordt bevestigd aan de steel van de pompoen. Tijdens het rooien van de pompoen dient ervoor gezorgd te worden dat dit merkteken niet ongeschonden van de pompoensteel kan verwijderd worden.

Op de dag van de wedstrijd dienen de deelnemende pompoenen uiterlijk om 9:00u aanwezig te zijn op de vertrekplaats van de stoet.

Pompoenen dienen in degelijke staat aangeboden te worden op de weging. In geval van discussie bepaalt de verantwoordelijke van de weging of de bewuste pompoen mag gewogen worden.

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen van de pompoenen tijdens de weging.

Elke kweker ontvangt één gratis bodywarmer met het logo van de Pompoenfeesten. De deelnemer wordt geacht deze tenminste te dragen tijdens het in ontvangst nemen van eventueel gewonnen prijzen op de dag van de Pompoenfeesten.

Regels i.v.m. de pompoenenstoet en de wedstrijd: “mooiste wagen”

De stoet verloopt in de vorm die de organisatoren vooropstellen.

Er worden geen auto’s toegelaten in de stoet.

Iedereen is vrij om een praalwagen te bouwen naar keuze.

De maximale hoogte en breedte van de praalwagen is afhankelijk van het te volgen parcours. Bij twijfel kan men dit aanvragen bij de organisatoren op voorwaarde dat het parcours reeds definitief vastligt.

Tractoren zijn in voorraad. Indien een deelnemende groep een tractor nodig heeft kan de organisatie hier voor zorgen, alsook voor een chauffeur. Men dient echter zelf verder af te spreken met de chauffeur.

Elke praalwagen is verplicht uitgerust met een brandblusapparaat dat door de wagenbouwers zelf wordt voorzien.

Enkel praalwagens van de pompoenkwekers van KWB Wildert die minimum 4 meter lang zijn worden gejureerd en komen in aanmerking voor de wedstrijd “mooiste praalwagen”. Nummers worden toegekend aan wagenbouwgroepen die gevormd worden door pompoenkwekers van KWB Wildert na goedkeuring door het Pompoenencomité. Tevens krijgen deze wagenbouwgroepen een (jaarlijks herzienbare) premie tijdens de uitreiking van de wagennummers op de infovergadering van september.

Enkel niet-gemotoriseerde wagentjes van kinderen van Wildert of van kinderen van leden van KWB Wildert worden gejureerd en komen in aanmerking voor de wedstrijd: “mooist versierde kinderwagen”

De praalwagens moeten tot 17:30u op het feestterrein opgesteld blijven staan voor het publiek en worden nadien integraal door de wagenbouwers afgevoerd. Door de organisatie wordt er geen (groen)container voorzien.

Elke kweker zorgt ervoor dat zijn pompoenen op de juiste plaats worden afgeleverd. Alle pompoenen moeten uiterlijk maandagavond (dag na Pompoenfeesten) van de feestweide verwijderd zijn.

Regels i.v.m. de “Verkiezing van Pompoenenprins- en prinses”

De pompoenenprins- en prinses worden verkozen onder de leerlingen van het 6de leerjaar van de gemeentelijke school Wildert (WIGO)

Algemene regels

Het reglement kan jaarlijks aangepast worden.

 

© Vzw Pompoenfeesten - Designed by Ch®is